www


viiva

> etusivu
> koulutustakuumalli
> koulutuspolku
> vaikuttavuus
> toimenpide-ehdotukset

> materiaalipankki

viiva

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Matti Mäkelä
puh. 044 9073 166
matti.makela@turkuai.fi

Lue hankkeen loppujulkaisu
Hankkeen loppujulkaisu

Selaa julkaisua netissä

Maahanmuuttajanuorten Vaskooli
Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen
ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Vuosina 2004 - 2007 osana EU:n EQUAL-ohjelmaa toteutettu VaSkooli-projekti kehitti Turun ja Salon
seutukuntiin alueellisen koulutustakuumallin, jonka luomista yhteistyö- ja toimintamalleista useimmat ovat edelleen käytössä. Vaikka tulokset olivatkin erinomaisia, huomattiin sen päättyessä, että erityisesti maahanmuuttajanuorten kohdalla koulutustakuu ei edelleenkään toteudu riittävän hyvin.
Tähän haasteeseen vastaamiseksi aloitettiin vuonna 2008 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke.

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen kehittämistyö on keskittynyt neljään teemaan:
1. nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirron kehittäminen
2. olemassa olevien koulutusten ja oppilaitosten henkilöstön kehittäminen
3. uusien ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen, kokeilu ja käyttöönotto
4. uusien yhteistyömuotojen ja verkostojen kehittäminen

Hyvät tulokset osaksi toimintaa

Myös tuloksia on saavutettu. Nivelvaiheyhteistyön ja tiedonsiirron malleja on kehitetty ja eri toimijoiden vastuista on sovittu, opetus- ja muulle henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja eri organisaatiot ovat muokanneet omia toimintatapojaan sekä sopineet tarkemmin omista rooleistaan maahanmuuttajakoulutusten toteutuskentässä. Hienoin esimerkki aidon yhteistyön ja luottamuksen syntymisestä on maahanmuuttajien valmistavien koulutusten yhteinen haku Turun seudulla. Muutoinkin hankkeen tuloksellisuudesta kertoo se, että useimmat kehitetyistä hyvistä käytännöistä on jo otettu tai ollaan ottamassa osaksi toteuttajaorganisaatioiden normaalitoimintaa.

Hanke on toteutettu alueen koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden laaja-alaisena yhteistyönä ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat Turun ammatti-instituutti (hallinnoiva organisaatio), Turun kaupungin opetustoimi, Turun iltalukio (Turun kaupungin opetustoimi), Turun kristillinen opisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 1.4.2008 alkanut hanke päättyy 31.1.2011.

Maahanmuuttajien yhteinen haku 2012

Valmistavat koulutukset

Hakuohje
Hakulomake

Alkeiskoulutukset

Hakulomake

www