ylabanneri


Miksi koulutustakuu?

Valtiontalouden tarkastusviraston tuore raportti Nuorten syrjäytymisen ehkäisy toteaa, että ”jos nuori ajautuu sosiaalisesti huono-osaiselle elämän uralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, niin tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta”. Kaikkiaan nuorten syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset ovat raportin mukaan miljardiluokkaa. Onkin selvää, että sijoitus syrjäytymisen ehkäisyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on erittäin tehokasta säästämistä. Seuraavat luvut osoittavat hyvin, minkä kokoluokan menoeristä on kysymys:

  • vuosittain noin 3000 nuorta jää peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa
  • opintonsa keskeyttää ammatillisessa peruskoulutuksessa noin 30 ja lukiokoulutuksessa noin 11 prosenttia nuorista
  • ilman työtä tai koulutuspaikkaa on maassamme eräiden arvioiden mukaan jopa yli 90 000 nuorta
Koulutustakuun voi nähdä myös osana suomalaista – tai laajemmin ajatellen pohjoismaista – yhteiskuntamallia, jossa tasa-arvoisten mahdollisuuksien tarjoamisen kaikille ja heikommassa asemassa olevista huolehtimisen nähdään olevan arvoja sinänsä. Yksilön kannalta koulutustakuun toteutuminen tai toteutumattomuus voikin merkitä eroa hyvän elämän ja tragedian välillä. VaSkooli-projektin avausseminaarissa puhunut maaherra Rauno Saari muistutti tuolloin, että syrjäytymisen hintaa tulee mitata myös muilla kuin pelkästään taloudellisilla mittareilla: ”Rahalla ei kuitenkaan todellista menetystä mitata. Kyse on elämästä ja se on ainutkertaista.”

Spacer

ESR


Miksi koulutustakuu?

Alabanneri