ylabanneri


Koulutustakuusta sanottua

”Ihmise onni tule siit, et hänel o oma paikka täsä maailmas, oma merkitys ja tarkotus. Ammatin kaut ihminen rakentta oman pesäkolos ja vahvista miältäs, taito ja tiato antta rohkeut ja riamu. Kaikil tavoil tarttis autta nuari saama maailmasyrjäst kii jo iha alust saak.”

Heli Laaksonen, runoilija, Laitila

Spacer

”Koulutustakuu on tärkeä ideologinen väline. Se viestittää, kuten esimerkiksi vastaava amerikkalainen ohjelma No Child Left Behind, että ketään ei jätetä. Se tavallaan pakottaa toiminnan tasolla pitämään huolen siitä, että ensinnäkin koulutuspaikkoja on riittävästi, ja toiseksi, että on joku ’peräpään valvoja’, joka huolehtii siitä, että se vihon viimeinenkin Matti tai Maija oman koulutuspaikkansa löytää.”

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Sakari Ahola

Spacer

”Koulutustakuu luo peruskoulunsa päättävän nuoren tulevaisuuteen varmuutta, mutta lupauksia annettaessa on myös varmistettava niiden toteutuminen. Tällä tarkoitan, että tukitoimien on oltava riittävät niiden nuorten kohdalla, joilla on vaara syrjäytyä koulutuksesta koulutustakuusta huolimatta.”

Jari Suormaa, erityisopettaja, Lieto

Spacer

”On erittäin tärkeätä, että jokaisella nuorella on peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikka ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa, kymppiluokalla tai muussa jatko-opiskeluun valmentavassa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa. Työllistyminen ilman minkäänlaista ammatillista koulutusta on nykyisillä työmarkkinoilla entistä vaikeampaa. Myös työttömäksi joutumisen riski on suurempi ja uuden työpaikan saaminen on aina vaikeampaa, jos koulutusta ei ole.”

Markku Koponen, koulutusjohtaja, EK

Spacer

”Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa tuhlata ihmisiä näin pienessä maassa. Jokaista osaajaa tarvitaan tulevaisuudessa.”

Timo Jalonen, suomenkielisen opetustoimen johtaja, Turku

Spacer

”Koulutuksen merkitystä voidaan tarkastella yksilön tai yhteiskunnan näkökulmasta. Yhteiskunnan näkökulmasta koulutustakuu luo yrityksille paremmat edellytykset saada osaavaa työvoimaa väestön ikääntyessä. Yksilön kannalta koulutustakuu antaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan työurasta. Koulutustakuu on yksi demokraattisen yhteiskunnan yksilön perusoikeuksista.”

Pasi Kankare, johtaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Spacer

”Suomalainen yhteiskunta tarvitsee osaavia käsiä. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle tulee siis tarjota jatkokoulutusmahdollisuus. Näin oppiva Suomi pärjää kovenevassa kisassa.”

Seija Mattila, johtava rehtori, Turun ammatti-instituutti

Spacer

ESRTulipa Sanottua
Alabanneri