ylabanneri


Koulutustakuun taustaa

Ajatus nuorten koulutustakuusta nousi laajemmin esiin vuonna 2003 silloisen hallituksen esittämän työllisyysohjelman myötä. Tuolloin opetusministerinä toimineen Tuula Haataisen mukaan tavoitteena oli, että yksikään nuori ei jää koulutuksen ulkopuolelle. ”Suomella on oltava asemastaan kansainvälisessä työnjaossa visio, joka perustuu kansalliseen vahvuuteemme, korkeaan koulutustasoon sekä kykyyn tuottaa uusia ideoita ja innovaatioita”, Haatainen painotti hallituksen työllisyysohjelman seminaarissa Helsingissä kyseisen vuoden joulukuussa. Tarkemmin koulutustakuun tavoitteeksi määrittyi, että vuonna 2008 vähintään 96 % perusopetuksen päättävistä nuorista jatkaa samana vuonna toisen asteen eri oppilaitoksissa tai perusopetuksen lisäopetuksessa.

Matti Vanhasen keväällä 2007 työnsä aloittaneen toisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu ainakin seuraavat koulutustakuuta koskevat tavoitteet:

sulka

”Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat käytetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Perusopetuksen voimavaroja vahvistamalla ehkäistään ja lievennetään lasten ja nuorten syrjäytymistä.”

sulka

”Ryhdytään toimiin koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi.”

sulka

”Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle turvataan koulutuspaikka sekä riittävä opintojen ohjaus ja tukitoimet.”

sulka

”Koulupudokkuutta vähennetään kiinnittämällä huomiota erityisesti nivelvaiheisiin.”

sulka

”Aloituspaikkojen määrää lisätään ja niitä suunnataan alueellisen työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin.”

sulka

”Lähiopetuksen ja ohjauksen määrää lisätään ammatillisessa perusopetuksessa.”

sulka

”Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi nopeutetaan koulutuksesta valmistumista ja panostetaan erityisesti vaille ammatillisia valmiuksia jäävien osuuden supistamiseen nuorisoikäluokasta.”

sulka

”Ammatillisen koulutuksen arvostusta, houkuttelevuutta ja työelämälähtöisyyttä parannetaan.”

sulka

”Varmistetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, erityisesti mielenterveyspalvelujen sekä muiden opiskelupalvelujen tasa-arvoinen saatavuus.”

Spacer

ESR


Taustaa
Alabanneri