ylabanneri


Tutkimus

VaSkooli-projektiin liittyneen tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa sellaista uutta tietoa ja ymmärrystä syrjäytymisen mekanismeista ja nuorten elämänkulun ja koulutusurien kytkennöistä, joka edesauttaa koulutustakuun toteuttamista. Tutkimuksen kohderyhminä olivat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän perheensä sekä näille toimenpiteitä kohdentaneet ja tuottaneet projektin työntekijät.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin seuraavissa julkaisuissa:

Suvi Kivelä & Sakari Ahola:
Elämää nivelvaiheissa

Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy
VaSkoolin tutkimushankkeen loppuraportti
(Tammisaaren kirjapaino 2007)

Tutkimusprojektin loppuraportissa vedetään kokoavasti yhteen tutkimuksen tulokset sekä esitetään toimivia käytäntöjä ja ehdotuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja koulutustakuun toteuttamiseksi.

Avaa julkaisu tästä

Loppujulkaisu

Suvi Kivelä & Sakari Ahola:
Ennaltaehkäisyä vai syttyneiden roihujen sammuttamista?
Opinto-ohjaajien ja projektityöntekijöiden näkemyksiä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, VaSkoolin tutkimushankkeen 2. osaraportti

Raportissa keskitytään VaSkoolin ohjaushenkilöstön kokemuksiin ja näkemyksiin nuorten tilanteista ja ongelmista sekä tehokkaista ohjaamisen keinoista. Raportissa käydään läpi VaSkoolin osahankkeissa tapahtuvaa nuorten ohjausprosessia perusasteella, toisella asteella sekä näiden nivelvaiheissa.

Avaa julkaisu tästä

Kansi

Suvi Kivelä & Sakari Ahola:
Koulutusyhteyskunnan syrjäpoluilla
VaSkoolin tutkimushankkeen 1. osaraportti

Tutkimuksessa tarkastellaan syrjäytymisproblematiikkaa sekä esitellään alustavia tuloksia nuorten kyselystä ja haastatteluista. Niissä valotetaan nuorten näkemystä omasta tilanteestaan ja suunnitelmistaan sekä tarkastellaan heidän käsityksiään koulutusjärjestelmästä ja omista mahdollisuuksistaan toimia siinä.

Avaa julkaisu tästä

Kansi

ESRtutkimus
Alabanneri